Stel cookie voorkeur in

Team

 

Giraffen                               Inge Hoekstra
                                              Daniëlle Jeurissen

Vlinders                                Sonja Ulehake
                                               Ellyan Heirman

Beren                                     Mirjam Vermeulen
                                                Judy Boer

2/3                                         Milon van Dommelen
                                               Pamela Plasmeijer

3                                             Birgit Martens
                                               Monique de Kort

4A                                          Jeroen Buller
                                               Marlies van Dooremalen

4B                                          Jeannie Ketelaars
                                               Marlies van Dooremalen

5A                                          Suzanne van der Poll
                                               Coja Thijssen

5B                                           Bianca Dappers
                                                Chaira Koerse

6A                                           Daphne van der Brugh

6B                                           Rob van Bree
                                                Miek van Schijndel

7A                                           Sonja Peperkamp
                                                Marlies van Dooremalen

7B                                           Daphne Buitenkamp
                                                Christa Verkammen

8A                                           Yvette Wijtman
                                                Chaira Koerse

8B                                            Maudy van der Plas
                                                 Miek van Schijndel

 

Personeel met niet groepsgebonden taken:

Interne begeleider              Heleen Kuiper

Bouwcoördinatoren           Jeannie Ketelaars
                                              Danielle Jeurissen
                                              Maudy van der Plas
                                              Milon van Dommelen

Administratie                      Wendy Amesz
                                              Pascal van Schijndel

ECstra en Newton kids     Pamela Plasmeijer
                                              Marieke Baten

Ondersteuning                    Hetty Gallé
                                              Jane Krootjes

Conciërge                            Henri van der Doelen
                                              Patrick Sital

Muziek                                 Vincent Las

Sport en beweging            Renske van Kilsdonk

Directie                                Frank van de Veerdonk
 

Ons team bestaat uit verschillende enthousiaste medewerkers en vrijwilligers met allen hun eigen taak. De groepsleerkracht is in eerste instantie degene waarmee uw zoon of dochter het meest te maken heeft. Er zijn op onze school ook een aantal gespecialiseerde leerkrachten met bijzondere taken. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

De intern begeleider (Heleen) begeleidt leerkrachten bij de zorg rondom kinderen, die extra aan­dacht en begeleiding nodig hebben en stuurt mede de ontwikkeling van ons onderwijsconcept aan. Tevens is de intern begeleider lid van het basisschoolmanagementteam (BMT).

De bouwcoördinator (Jeannie, Milon, Danielle, Maudy) stuurt mede de onder-/bovenbouw aan en is in eerste instantie aanspreekpersoon voor personeel en ouders. Tevens is de bouwcoördinator lid van het basisschoolmanagementteam (BMT).

De ICT-coördinator (Miek) is speciaal belast met het beheer van de computers en de organisatie rondom de software.

De leescoördinator (Birgit) draagt zorg voor een stimulerende en uitdagende leesomgeving in de school. De leescoördinator is de contactpersoon voor het leesonderwijs op onze school, zowel intern als extern. Zij/hij zorgt voor afstemming van het aanbod, zodanig dat er een doorgaande lijn ontstaat.

De taalcoördinator (Sonja, Suzanne) draagt zorg voor een doorgaande lijn op het gebied van taalontwikkelingen en onderwijs.

De rekencoördinator (Monique) zorgt voor een doorgaande lijn op het gebied van rekenen.

De gedragscoach (Joyce) adviseert de groepsleerkracht op het gebied van zowel individueel als groepsgedrag.

De specialisten voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong en meer-/hoogbegaafdheid adviseren de groepsleerkrachten en verzorgen lessen aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong/meer- en hoogbegaafdheid

Voor algemene taken zijn er op ‘t Sparrenbos administratief medewerkers: Wendy en Pascal.


Daarnaast is er op school een directie werkzaam met de volgende taken:
  • Onderwijs (met daarbij diverse gerelateerde taken zoals ontwikkeling schoolplan, verantwoordelijk voor doorgaande lijnen, aanschaf leer/hulpmiddelen).
  • Personeel (bijv. gesprekkencyclus, beoordeling, taakbeleid, functiemix, vervanging, klassenbezoek, studenten).
  • Financiën (begroting, verantwoording, jaarverslag).
  • Beheer, organisatie, huisvesting (bijv. groepsverdelingen, roosters, huisvesting).
  • Contact ouders (intake nieuwe leerlingen, MR/Klankbordgroep)
  • Communicatie (kinderen, PR, contacten met Kanteel, wijkraad, gemeente en overige instanties- Pabo-ROC-HBO opleidingen).
  • Inspectie, bestuur (bijv. kwaliteitsbeleid).


Ook van buitenaf zijn er professionals die voor de school beschikbaar zijn. Vanuit de speciale scholen voor basisonderwijs kunnen we een beroep doen op consulenten die de leerkrachten ondersteuning kunnen geven.


Vervanging leerkrachten

Bij ziek of verlof van leerkrachten wordt vervanging geregeld. Als we geen vervanging kunnen regelen splitsen we een groep in het uiterste geval op. De leerlingen zijn dan te gast in een andere groep, waar ze aan de hand van het zogenaamde ‘noodplan’ werken aan hun eigen leerstof.

De kinderen worden in ieder geval niet zomaar naar huis teruggestuurd.

 

Studenten

Onze school is een academische opleidingsschool. Hierbij streven wij naar kwaliteitsverbetering, professionalisering, schoolontwikkeling voor zowel leerlingen, studenten als leerkrachten. Jaarlijks functioneren er meerdere stagiaires vanuit verschillende opleidingsinstellingen. ’t Sparrenbos is een van de 5 academische leiding scholen binnen Signum. De belangrijkste opleidingsinstellingen die binnen onze school actief zijn, zijn:

  • PABO (opleiding tot leraar basisonderwijs)
  • ALO (opleiding tot leraar sport en beweging)
  • ROC (opleiding tot klassen- en onderwijsassistent en bewegingsonderwijs)